Filförteckning för paketet liwc i stretch för arkitekturen amd64

/usr/bin/ccmtcnvt
/usr/bin/chktri
/usr/bin/cstr
/usr/bin/entrigraph
/usr/bin/rmccmt
/usr/bin/untrigraph
/usr/share/doc/liwc/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/liwc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liwc/changelog.gz
/usr/share/doc/liwc/copyright
/usr/share/man/man1/ccmtcnvt.1.gz
/usr/share/man/man1/chktri.1.gz
/usr/share/man/man1/cstr.1.gz
/usr/share/man/man1/entrigraph.1.gz
/usr/share/man/man1/liwc.1.gz
/usr/share/man/man1/rmccmt.1.gz
/usr/share/man/man1/untrigraph.1.gz