Filförteckning för paketet gobjc-powerpc-linux-gnuspe i stretch för arkitekturen amd64

/usr/share/doc/gobjc-powerpc-linux-gnuspe