Filförteckning för paketet environment-modules i stretch för arkitekturen amd64

/etc/csh/login.d/modules
/etc/environment-modules/modulespath
/etc/profile.d/modules.sh
/usr/bin/add.modules
/usr/bin/mkroot
/usr/bin/modulecmd
/usr/share/bash-completion/completions/modules
/usr/share/doc/environment-modules/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/environment-modules/changelog.gz
/usr/share/doc/environment-modules/copyright
/usr/share/man/man1/module.1.gz
/usr/share/man/man4/modulefile.4.gz
/usr/share/modules/init/.modulespath
/usr/share/modules/init/bash
/usr/share/modules/init/cmake
/usr/share/modules/init/csh
/usr/share/modules/init/ksh
/usr/share/modules/init/perl.pm
/usr/share/modules/init/python.py
/usr/share/modules/init/ruby.rb
/usr/share/modules/init/sh
/usr/share/modules/init/tcsh
/usr/share/modules/init/zsh
/usr/share/modules/modulefiles/dot
/usr/share/modules/modulefiles/module-git
/usr/share/modules/modulefiles/module-info
/usr/share/modules/modulefiles/modules
/usr/share/modules/modulefiles/null
/usr/share/modules/modulefiles/use.own
/usr/share/modules/versions/3.2.10