Filförteckning för paketet cpp-6-hppa-linux-gnu i stretch för arkitekturen amd64

/usr/bin/hppa-linux-gnu-cpp-6
/usr/lib/gcc-cross/hppa-linux-gnu/6/cc1
/usr/lib/gcc-cross/hppa-linux-gnu/6/liblto_plugin.so
/usr/lib/gcc-cross/hppa-linux-gnu/6/liblto_plugin.so.0
/usr/lib/gcc-cross/hppa-linux-gnu/6/liblto_plugin.so.0.0.0
/usr/share/doc/cpp-6-hppa-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/cpp-6-hppa-linux-gnu