Filförteckning för paketet binutils-mips-linux-gnu i stretch för arkitekturen amd64

/usr/bin/mips-linux-gnu-addr2line
/usr/bin/mips-linux-gnu-ar
/usr/bin/mips-linux-gnu-as
/usr/bin/mips-linux-gnu-c++filt
/usr/bin/mips-linux-gnu-dwp
/usr/bin/mips-linux-gnu-elfedit
/usr/bin/mips-linux-gnu-gprof
/usr/bin/mips-linux-gnu-ld
/usr/bin/mips-linux-gnu-ld.bfd
/usr/bin/mips-linux-gnu-ld.gold
/usr/bin/mips-linux-gnu-nm
/usr/bin/mips-linux-gnu-objcopy
/usr/bin/mips-linux-gnu-objdump
/usr/bin/mips-linux-gnu-ranlib
/usr/bin/mips-linux-gnu-readelf
/usr/bin/mips-linux-gnu-size
/usr/bin/mips-linux-gnu-strings
/usr/bin/mips-linux-gnu-strip
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libbfd-2.28-mips.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libopcodes-2.28-mips.so
/usr/mips-linux-gnu/bin/ar
/usr/mips-linux-gnu/bin/as
/usr/mips-linux-gnu/bin/ld
/usr/mips-linux-gnu/bin/ld.bfd
/usr/mips-linux-gnu/bin/ld.gold
/usr/mips-linux-gnu/bin/nm
/usr/mips-linux-gnu/bin/objcopy
/usr/mips-linux-gnu/bin/objdump
/usr/mips-linux-gnu/bin/ranlib
/usr/mips-linux-gnu/bin/readelf
/usr/mips-linux-gnu/bin/strip
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/README.cross
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/bfd
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/copyright
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/gas
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/gprof
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/ld
/usr/share/doc/binutils-mips-linux-gnu/test-summary.gz
/usr/share/lintian/overrides/binutils-mips-linux-gnu
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-addr2line.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-ar.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-as.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-c++filt.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-dwp.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-elfedit.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-gprof.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-ld.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-ld.bfd.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-ld.gold.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-nm.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-objcopy.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-objdump.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-ranlib.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-readelf.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-size.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-strings.1.gz
/usr/share/man/man1/mips-linux-gnu-strip.1.gz