Filförteckning för paketet python2.7-doc i stretch för arkitekturen all

/usr/share/devhelp/books/python2.7
/usr/share/doc-base/python2.7-api
/usr/share/doc-base/python2.7-dist
/usr/share/doc-base/python2.7-ext
/usr/share/doc-base/python2.7-inst
/usr/share/doc-base/python2.7-lib
/usr/share/doc-base/python2.7-new
/usr/share/doc-base/python2.7-ref
/usr/share/doc-base/python2.7-tut
/usr/share/doc/python2.7-doc/README.Debian
/usr/share/doc/python2.7-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python2.7-doc/copyright
/usr/share/doc/python2.7-doc/html
/usr/share/doc/python2.7/html/.buildinfo
/usr/share/doc/python2.7/html/_images/logging_flow.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_images/python-video-icon.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/about.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/bugs.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/abstract.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/allocation.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/arg.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/bool.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/buffer.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/bytearray.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/capsule.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/cell.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/class.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/cobject.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/code.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/codec.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/complex.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/concrete.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/conversion.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/datetime.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/descriptor.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/dict.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/exceptions.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/file.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/float.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/function.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/gcsupport.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/gen.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/import.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/init.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/int.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/intro.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/iter.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/iterator.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/list.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/long.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/mapping.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/marshal.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/memory.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/method.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/module.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/none.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/number.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/objbuffer.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/object.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/objimpl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/refcounting.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/reflection.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/sequence.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/set.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/slice.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/string.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/structures.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/sys.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/tuple.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/type.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/typeobj.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/unicode.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/utilities.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/veryhigh.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/c-api/weakref.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/contents.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/copyright.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distributing/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/apiref.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/builtdist.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/commandref.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/configfile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/examples.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/extending.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/introduction.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/packageindex.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/setupscript.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/sourcedist.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/distutils/uploading.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/extending/building.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/extending/embedding.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/extending/extending.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/extending/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/extending/newtypes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/extending/windows.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/design.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/extending.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/general.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/gui.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/installed.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/library.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/programming.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/faq/windows.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/glossary.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/argparse.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/cporting.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/curses.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/descriptor.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/doanddont.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/functional.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/logging-cookbook.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/logging.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/pyporting.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/regex.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/sockets.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/sorting.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/unicode.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/urllib2.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/howto/webservers.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/install/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/installing/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/2to3.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/__builtin__.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/__future__.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/__main__.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/_winreg.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/abc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/aepack.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/aetools.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/aetypes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/aifc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/al.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/allos.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/anydbm.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/archiving.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/argparse.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/array.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ast.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/asynchat.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/asyncore.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/atexit.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/audioop.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/autogil.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/base64.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/basehttpserver.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/bastion.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/bdb.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/binascii.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/binhex.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/bisect.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/bsddb.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/bz2.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/calendar.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/carbon.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cd.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cgi.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cgihttpserver.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cgitb.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/chunk.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cmath.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cmd.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/code.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/codecs.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/codeop.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/collections.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/colorpicker.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/colorsys.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/commands.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/compileall.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/compiler.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/configparser.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/constants.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/contextlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cookie.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/cookielib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/copy.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/copy_reg.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/crypt.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/crypto.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/csv.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ctypes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/curses.ascii.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/curses.panel.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/curses.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/custominterp.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/datatypes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/datetime.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dbhash.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dbm.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/debug.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/decimal.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/development.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/difflib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dircache.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dis.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/distribution.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/distutils.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/doctest.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/docxmlrpcserver.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dumbdbm.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dummy_thread.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/dummy_threading.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/easydialogs.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email-examples.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.charset.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.encoders.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.errors.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.generator.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.header.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.iterators.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.message.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.mime.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.parser.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/email.util.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ensurepip.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/errno.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/exceptions.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fcntl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/filecmp.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fileformats.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fileinput.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/filesys.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fm.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fnmatch.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/formatter.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fpectl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fpformat.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/fractions.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/framework.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/frameworks.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ftplib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/functions.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/functools.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/future_builtins.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/gc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/gdbm.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/gensuitemodule.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/getopt.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/getpass.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/gettext.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/gl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/glob.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/grp.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/gzip.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/hashlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/heapq.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/hmac.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/hotshot.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/htmllib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/htmlparser.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/httplib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/i18n.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ic.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/idle.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/imageop.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/imaplib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/imgfile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/imghdr.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/imp.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/importlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/imputil.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/inspect.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/internet.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/intro.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/io.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ipc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/itertools.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/jpeg.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/json.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/keyword.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/language.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/linecache.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/locale.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/logging.config.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/logging.handlers.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/logging.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mac.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/macos.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/macosa.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/macostools.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/macpath.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mailbox.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mailcap.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/markup.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/marshal.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/math.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/md5.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mhlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mimetools.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mimetypes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mimewriter.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mimify.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/miniaeframe.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/misc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mm.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mmap.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/modulefinder.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/modules.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/msilib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/msvcrt.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/multifile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/multiprocessing.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/mutex.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/netdata.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/netrc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/new.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/nis.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/nntplib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/numbers.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/numeric.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/operator.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/optparse.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/os.path.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/os.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ossaudiodev.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/othergui.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/parser.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pdb.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/persistence.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pickle.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pickletools.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pipes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pkgutil.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/platform.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/plistlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/popen2.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/poplib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/posix.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/posixfile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pprint.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/profile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pty.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pwd.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/py_compile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pyclbr.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pydoc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/pyexpat.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/python.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/queue.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/quopri.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/random.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/re.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/readline.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/repr.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/resource.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/restricted.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/rexec.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/rfc822.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/rlcompleter.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/robotparser.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/runpy.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sched.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/scrolledtext.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/select.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sets.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sgi.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sgmllib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sha.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/shelve.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/shlex.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/shutil.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/signal.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/simplehttpserver.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/simplexmlrpcserver.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/site.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/smtpd.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/smtplib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sndhdr.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/socket.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/socketserver.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/someos.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/spwd.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sqlite3.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ssl.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/stat.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/statvfs.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/stdtypes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/string.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/stringio.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/stringprep.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/strings.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/struct.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/subprocess.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sun.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sunau.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sunaudio.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/symbol.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/symtable.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sys.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/sysconfig.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/syslog.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tabnanny.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tarfile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/telnetlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tempfile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/termios.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/test.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/textwrap.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/thread.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/threading.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/time.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/timeit.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tix.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tk.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tkinter.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/token.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tokenize.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/trace.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/traceback.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/ttk.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/tty.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/turtle.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/types.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/undoc.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/unicodedata.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/unittest.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/unix.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/urllib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/urllib2.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/urlparse.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/user.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/userdict.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/uu.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/uuid.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/warnings.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/wave.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/weakref.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/webbrowser.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/whichdb.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/windows.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/winsound.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/wsgiref.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xdrlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.dom.minidom.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.dom.pulldom.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.dom.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.etree.elementtree.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.sax.handler.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.sax.reader.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.sax.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.sax.utils.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xml.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/xmlrpclib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/zipfile.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/zipimport.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/library/zlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/license.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/compound_stmts.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/datamodel.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/executionmodel.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/expressions.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/grammar.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/introduction.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/lexical_analysis.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/simple_stmts.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/reference/toplevel_components.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/appendix.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/appetite.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/classes.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/controlflow.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/datastructures.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/errors.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/floatingpoint.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/inputoutput.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/interactive.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/interpreter.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/introduction.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/modules.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/stdlib.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/stdlib2.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/tutorial/whatnow.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/using/cmdline.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/using/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/using/mac.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/using/unix.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/using/windows.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.0.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.1.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.2.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.3.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.4.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.5.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.6.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/2.7.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_sources/whatsnew/index.txt
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/basic.css
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/classic.css
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/comment.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/copybutton.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/default.css
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/doctools.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/down.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/file.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/jquery.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/minus.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/opensearch.xml
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/plus.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/py.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/pygments.css
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/sidebar.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/underscore.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/up.png
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/version_switch.js
/usr/share/doc/python2.7/html/_static/websupport.js
/usr/share/doc/python2.7/html/about.html
/usr/share/doc/python2.7/html/bugs.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/abstract.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/allocation.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/arg.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/bool.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/buffer.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/bytearray.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/capsule.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/cell.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/class.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/cobject.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/code.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/codec.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/complex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/concrete.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/conversion.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/datetime.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/descriptor.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/dict.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/exceptions.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/file.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/float.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/function.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/gcsupport.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/gen.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/import.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/init.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/int.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/intro.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/iter.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/iterator.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/list.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/long.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/mapping.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/marshal.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/memory.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/method.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/module.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/none.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/number.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/objbuffer.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/object.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/objimpl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/refcounting.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/reflection.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/sequence.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/set.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/slice.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/string.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/structures.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/sys.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/tuple.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/type.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/typeobj.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/unicode.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/utilities.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/veryhigh.html
/usr/share/doc/python2.7/html/c-api/weakref.html
/usr/share/doc/python2.7/html/contents.html
/usr/share/doc/python2.7/html/copyright.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distributing/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/apiref.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/builtdist.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/commandref.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/configfile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/examples.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/extending.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/introduction.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/packageindex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/setupscript.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/sourcedist.html
/usr/share/doc/python2.7/html/distutils/uploading.html
/usr/share/doc/python2.7/html/download.html
/usr/share/doc/python2.7/html/extending/building.html
/usr/share/doc/python2.7/html/extending/embedding.html
/usr/share/doc/python2.7/html/extending/extending.html
/usr/share/doc/python2.7/html/extending/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/extending/newtypes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/extending/windows.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/design.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/extending.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/general.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/gui.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/installed.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/library.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/programming.html
/usr/share/doc/python2.7/html/faq/windows.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-A.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-B.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-C.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-D.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-E.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-F.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-G.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-H.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-I.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-J.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-K.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-L.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-M.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-N.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-O.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-P.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-Q.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-R.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-S.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-Symbols.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-T.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-U.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-V.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-W.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-X.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-Y.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-Z.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-_.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex-all.html
/usr/share/doc/python2.7/html/genindex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/glossary.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/argparse.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/cporting.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/curses.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/descriptor.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/doanddont.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/functional.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/logging-cookbook.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/logging.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/pyporting.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/regex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/sockets.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/sorting.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/unicode.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/urllib2.html
/usr/share/doc/python2.7/html/howto/webservers.html
/usr/share/doc/python2.7/html/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/install/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/installing/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/2to3.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/__builtin__.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/__future__.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/__main__.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/_winreg.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/abc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/aepack.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/aetools.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/aetypes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/aifc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/al.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/allos.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/anydbm.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/archiving.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/argparse.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/array.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ast.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/asynchat.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/asyncore.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/atexit.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/audioop.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/autogil.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/base64.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/basehttpserver.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/bastion.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/bdb.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/binascii.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/binhex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/bisect.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/bsddb.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/bz2.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/calendar.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/carbon.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cd.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cgi.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cgihttpserver.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cgitb.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/chunk.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cmath.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cmd.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/code.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/codecs.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/codeop.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/collections.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/colorpicker.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/colorsys.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/commands.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/compileall.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/compiler.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/configparser.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/constants.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/contextlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cookie.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/cookielib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/copy.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/copy_reg.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/crypt.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/crypto.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/csv.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ctypes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/curses.ascii.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/curses.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/curses.panel.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/custominterp.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/datatypes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/datetime.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dbhash.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dbm.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/debug.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/decimal.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/development.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/difflib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dircache.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dis.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/distribution.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/distutils.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/doctest.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/docxmlrpcserver.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dumbdbm.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dummy_thread.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/dummy_threading.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/easydialogs.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email-examples.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.charset.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.encoders.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.errors.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.generator.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.header.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.iterators.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.message.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.mime.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.parser.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/email.util.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ensurepip.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/errno.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/exceptions.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fcntl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/filecmp.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fileformats.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fileinput.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/filesys.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fm.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fnmatch.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/formatter.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fpectl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fpformat.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/fractions.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/framework.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/frameworks.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ftplib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/functions.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/functools.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/future_builtins.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/gc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/gdbm.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/gensuitemodule.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/getopt.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/getpass.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/gettext.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/gl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/glob.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/grp.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/gzip.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/hashlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/heapq.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/hmac.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/hotshot.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/htmllib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/htmlparser.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/httplib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/i18n.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ic.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/idle.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/imageop.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/imaplib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/imgfile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/imghdr.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/imp.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/importlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/imputil.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/inspect.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/internet.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/intro.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/io.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ipc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/itertools.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/jpeg.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/json.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/keyword.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/language.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/linecache.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/locale.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/logging.config.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/logging.handlers.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/logging.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mac.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/macos.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/macosa.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/macostools.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/macpath.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mailbox.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mailcap.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/markup.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/marshal.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/math.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/md5.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mhlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mimetools.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mimetypes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mimewriter.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mimify.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/miniaeframe.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/misc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mm.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mmap.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/modulefinder.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/modules.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/msilib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/msvcrt.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/multifile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/multiprocessing.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/mutex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/netdata.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/netrc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/new.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/nis.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/nntplib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/numbers.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/numeric.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/operator.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/optparse.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/os.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/os.path.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ossaudiodev.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/othergui.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/parser.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pdb.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/persistence.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pickle.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pickletools.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pipes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pkgutil.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/platform.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/plistlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/popen2.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/poplib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/posix.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/posixfile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pprint.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/profile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pty.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pwd.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/py_compile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pyclbr.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pydoc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/pyexpat.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/python.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/queue.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/quopri.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/random.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/re.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/readline.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/repr.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/resource.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/restricted.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/rexec.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/rfc822.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/rlcompleter.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/robotparser.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/runpy.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sched.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/scrolledtext.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/select.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sets.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sgi.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sgmllib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sha.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/shelve.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/shlex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/shutil.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/signal.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/simplehttpserver.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/simplexmlrpcserver.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/site.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/smtpd.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/smtplib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sndhdr.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/socket.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/socketserver.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/someos.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/spwd.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sqlite3.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ssl.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/stat.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/statvfs.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/stdtypes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/string.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/stringio.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/stringprep.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/strings.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/struct.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/subprocess.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sun.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sunau.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sunaudio.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/symbol.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/symtable.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sys.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/sysconfig.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/syslog.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tabnanny.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tarfile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/telnetlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tempfile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/termios.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/test.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/textwrap.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/thread.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/threading.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/time.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/timeit.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tix.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tk.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tkinter.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/token.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tokenize.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/trace.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/traceback.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/ttk.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/tty.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/turtle.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/types.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/undoc.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/unicodedata.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/unittest.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/unix.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/urllib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/urllib2.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/urlparse.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/user.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/userdict.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/uu.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/uuid.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/warnings.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/wave.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/weakref.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/webbrowser.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/whichdb.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/windows.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/winsound.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/wsgiref.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xdrlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.dom.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.dom.minidom.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.dom.pulldom.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.etree.elementtree.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.sax.handler.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.sax.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.sax.reader.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xml.sax.utils.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/xmlrpclib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/zipfile.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/zipimport.html
/usr/share/doc/python2.7/html/library/zlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/license.html
/usr/share/doc/python2.7/html/objects.inv
/usr/share/doc/python2.7/html/py-modindex.html
/usr/share/doc/python2.7/html/python2.7.devhelp.gz
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/compound_stmts.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/datamodel.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/executionmodel.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/expressions.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/grammar.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/introduction.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/lexical_analysis.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/simple_stmts.html
/usr/share/doc/python2.7/html/reference/toplevel_components.html
/usr/share/doc/python2.7/html/search.html
/usr/share/doc/python2.7/html/searchindex.js
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/appendix.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/appetite.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/classes.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/controlflow.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/datastructures.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/errors.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/floatingpoint.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/inputoutput.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/interactive.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/interpreter.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/introduction.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/modules.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/stdlib.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/stdlib2.html
/usr/share/doc/python2.7/html/tutorial/whatnow.html
/usr/share/doc/python2.7/html/using/cmdline.html
/usr/share/doc/python2.7/html/using/index.html
/usr/share/doc/python2.7/html/using/mac.html
/usr/share/doc/python2.7/html/using/unix.html
/usr/share/doc/python2.7/html/using/windows.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.0.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.1.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.2.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.3.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.4.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.5.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.6.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/2.7.html
/usr/share/doc/python2.7/html/whatsnew/index.html
/usr/share/lintian/overrides/python2.7-doc