Filförteckning för paketet python-pysimplesoap i stretch för arkitekturen all

/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/__init__.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/c14n.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/client.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/helpers.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/server.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/simplexml.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/transport.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/wsse.py
/usr/lib/python2.7/dist-packages/pysimplesoap/xmlsec.py
/usr/share/doc/python-pysimplesoap/README.md
/usr/share/doc/python-pysimplesoap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pysimplesoap/copyright
/usr/share/doc/python-pysimplesoap/examples/wsaa_py.py