Filförteckning för paketet pkg-components i stretch för arkitekturen all

/usr/bin/dh_components
/usr/bin/uscan-components
/usr/share/doc/pkg-components/README.gz
/usr/share/doc/pkg-components/changelog.gz
/usr/share/doc/pkg-components/copyright
/usr/share/doc/pkg-components/examples/README.source
/usr/share/man/man1/dh_components.1p.gz
/usr/share/man/man1/uscan-components.1p.gz
/usr/share/man/man3/Debian::Debhelper::Dh_components.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Debian::Parse::Uscan.3pm.gz
/usr/share/perl5/Debian/Debhelper/Dh_components.pm
/usr/share/perl5/Debian/Debhelper/Sequence/components.pm
/usr/share/perl5/Debian/Parse/Uscan.pm
/usr/share/pkg-components/build_stages/build
/usr/share/pkg-components/build_stages/config
/usr/share/pkg-components/build_stages/copy
/usr/share/pkg-components/build_stages/install
/usr/share/pkg-components/build_stages/patch
/usr/share/pkg-components/build_stages/test