Filförteckning för paketet opalmod i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc/opalmod/AUTHORS
/usr/share/doc/opalmod/BUGS
/usr/share/doc/opalmod/README
/usr/share/doc/opalmod/changelog.gz
/usr/share/doc/opalmod/copyright
/usr/share/man/man3/OpaL::action.3pm.gz
/usr/share/man/man3/OpaL::dir.3pm.gz
/usr/share/man/man3/OpaL::manipulate.3pm.gz
/usr/share/man/man3/OpaL::read.3pm.gz
/usr/share/man/man3/OpaL::where.3pm.gz
/usr/share/perl5/OpaL/action.pm
/usr/share/perl5/OpaL/dir.pm
/usr/share/perl5/OpaL/manipulate.pm
/usr/share/perl5/OpaL/read.pm
/usr/share/perl5/OpaL/where.pm
/usr/share/perl5/auto/OpaL/action/autosplit.ix
/usr/share/perl5/auto/OpaL/dir/autosplit.ix
/usr/share/perl5/auto/OpaL/dir/getdirlist.al
/usr/share/perl5/auto/OpaL/manipulate/autosplit.ix
/usr/share/perl5/auto/OpaL/manipulate/perlmodify.al
/usr/share/perl5/auto/OpaL/manipulate/perlmodify_insertafter.al
/usr/share/perl5/auto/OpaL/manipulate/perlmodifyadvanced.al
/usr/share/perl5/auto/OpaL/read/autosplit.ix
/usr/share/perl5/auto/OpaL/where/autosplit.ix
/usr/share/perl5/auto/OpaL/where/which.al