Filförteckning för paketet libstdc++6-hppa-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/hppa-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6
/usr/hppa-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.22
/usr/share/doc/libstdc++6-hppa-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/hppa-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.22-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/libstdc++6-hppa-cross