Filförteckning för paketet libobjc4-s390x-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/s390x-linux-gnu/lib/libobjc.so.4
/usr/s390x-linux-gnu/lib/libobjc.so.4.0.0
/usr/s390x-linux-gnu/lib/libobjc_gc.so.4
/usr/s390x-linux-gnu/lib/libobjc_gc.so.4.0.0
/usr/share/doc/libobjc4-s390x-cross
/usr/share/lintian/overrides/libobjc4-s390x-cross