Filförteckning för paketet libgomp1-mipsel-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/mipsel-linux-gnu/lib/libgomp.so.1
/usr/mipsel-linux-gnu/lib/libgomp.so.1.0.0
/usr/share/doc/libgomp1-mipsel-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgomp1-mipsel-cross