Filförteckning för paketet libgnat-6-mips-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/mips-linux-gnu/lib/libgnarl-6.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib/libgnat-6.so.1
/usr/share/doc/libgnat-6-mips-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgnat-6-mips-cross