Filförteckning för paketet libgnat-6-armel-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/arm-linux-gnueabi/lib/libgnarl-6.so.1
/usr/arm-linux-gnueabi/lib/libgnat-6.so.1
/usr/share/doc/libgnat-6-armel-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgnat-6-armel-cross