Filförteckning för paketet libgfortran3-mipsel-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/mipsel-linux-gnu/lib/libgfortran.so.3
/usr/mipsel-linux-gnu/lib/libgfortran.so.3.0.0
/usr/share/doc/libgfortran3-mipsel-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgfortran3-mipsel-cross