Filförteckning för paketet libgcc1-powerpc-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/powerpc-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-powerpc-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-powerpc-cross