Filförteckning för paketet lib32itm1-ppc64-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libitm.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libitm.so.1.0.0
/usr/share/doc/lib32itm1-ppc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32itm1-ppc64-cross