Filförteckning för paketet lib32gfortran3-mips64-cross i stretch för arkitekturen all

/usr/mips64-linux-gnuabi64/libo32/libgfortran.so.3
/usr/mips64-linux-gnuabi64/libo32/libgfortran.so.3.0.0
/usr/share/doc/lib32gfortran3-mips64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32gfortran3-mips64-cross