Filförteckning för paketet golang-github-snapcore-snapd-dev i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc/golang-github-snapcore-snapd-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-snapcore-snapd-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/arch/arch.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/arch/arch_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/account.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/account_key.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/account_key_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/account_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/asserts.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/asserts_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/assertstest/assertstest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/assertstest/assertstest_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/crypto.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/database.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/database_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/device_asserts.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/device_asserts_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/digest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/digest_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fetcher.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fetcher_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/findwildcard.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/findwildcard_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fsbackstore.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fsbackstore_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fsentryutils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fskeypairmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/fskeypairmgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/gpgkeypairmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/gpgkeypairmgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/header_checks.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/headers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/headers_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/ifacedecls.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/ifacedecls_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/membackstore.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/membackstore_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/memkeypairmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/memkeypairmgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/privkeys_for_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/signtool/sign.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/signtool/sign_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/snap_asserts.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/snap_asserts_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/snapasserts/snapasserts.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/snapasserts/snapasserts_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/sysdb/staging.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/sysdb/sysdb.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/sysdb/sysdb_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/sysdb/testkeys.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/sysdb/trusted.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/systestkeys/trusted.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/user.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/asserts/user_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/boot/boottest/mockbootloader.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/boot/kernel_os.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/boot/kernel_os_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/aliases.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/aliases_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/asserts.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/asserts_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/buy.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/change.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/change_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/client.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/client_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/conf.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/conf_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/icons.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/icons_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/interfaces.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/interfaces_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/login.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/login_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/packages.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/packages_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/snap_op.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/snap_op_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/snapctl.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/client/snapctl_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/cmd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap-exec/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap-exec/main_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_abort.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_ack.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_alias.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_alias_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_aliases.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_aliases_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_auto_import.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_auto_import_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_booted.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_buy.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_buy_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_changes.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_changes_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_connect.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_connect_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_create_key.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_create_key_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_create_user.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_create_user_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_delete_key.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_delete_key_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_disconnect.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_disconnect_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_download.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_experimental.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_export_key.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_export_key_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_find.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_find_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_first_boot.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_get.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_get_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_help.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_help_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_info.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_interfaces.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_interfaces_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_keys.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_keys_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_known.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_known_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_list.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_list_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_login.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_login_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_logout.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_managed.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_managed_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_prepare_image.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_run.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_run_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_set_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_shell.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_sign.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_sign_build.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_sign_build_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_sign_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_snap_op.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_snap_op_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_unalias.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_unalias_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_version.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_version_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_watch.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/cmd_watch_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/complete.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/gnupg2_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/interfaces_common.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/interfaces_common_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/main_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/notes.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/notes_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/test-data/pubring.gpg
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/test-data/secring.gpg
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snap/test-data/trustdb.gpg
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snapctl/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snapctl/main_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/snapd/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/version.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/cmd/version_generated.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/api.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/api_mock_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/api_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/daemon.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/daemon_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/response.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/response_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/snap.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/ucrednet.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/daemon/ucrednet_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/dirs/dirs.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/dirs/dirs_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/i18n/dumb/dumb.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/i18n/i18n.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/i18n/xgettext-go/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/i18n/xgettext-go/main_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/image/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/image/helpers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/image/image.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/image/image_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/apparmor.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/apparmor_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/template.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/apparmor/template_vars.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/backends/backends.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/all.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/all_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/alsa.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/alsa_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/avahi_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/avahi_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/basedeclaration.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/basedeclaration_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/bluetooth_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/bluetooth_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/bluez.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/bluez_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/bool_file.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/bool_file_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/browser_support.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/browser_support_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/camera.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/common.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/common_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/content.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/content_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/cups_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/dbus.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/dbus_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/dcdbas_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/dcdbas_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/docker.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/docker_support.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/docker_support_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/docker_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/firewall_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/firewall_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/fuse_support.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/fuse_support_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/fwupd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/fwupd_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/gpio.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/gpio_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/gsettings.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/gsettings_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/hardware_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/hardware_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/hidraw.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/hidraw_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/home.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/home_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/i2c.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/i2c_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/iio.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/iio_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/io_ports_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/io_ports_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/kernel_module_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/kernel_module_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/libvirt.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/libvirt_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/locale_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/locale_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/location_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/location_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/location_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/location_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/log_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/log_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/lxd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/lxd_support.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/lxd_support_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/lxd_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/mir.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/mir_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/modem_manager.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/modem_manager_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/mount_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/mount_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/mpris.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/mpris_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_bind.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_bind_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_manager.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_manager_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_setup_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_setup_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/network_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/ofono.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/ofono_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/opengl.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/openvswitch.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/openvswitch_support.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/openvswitch_support_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/openvswitch_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/optical_drive.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/physical_memory_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/physical_memory_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/physical_memory_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/physical_memory_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/ppp.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/ppp_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/process_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/process_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/pulseaudio.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/pulseaudio_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/raw_usb.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/raw_usb_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/removable_media.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/removable_media_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/screen_inhibit_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/screen_inhibit_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/serial_port.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/serial_port_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/shutdown.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/shutdown_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/snapd_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/snapd_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/system_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/system_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/system_trace.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/system_trace_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/time_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/time_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/timeserver_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/timeserver_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/timezone_control.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/timezone_control_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/tpm.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/tpm_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/udisks2.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/udisks2_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/unity7.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/unity7_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/upower_observe.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/upower_observe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/utils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/x11.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/builtin/x11_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/core.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/core_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/dbus/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/dbus/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/dbus/dbus.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/dbus/dbus_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/dbus/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/dbus/template.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/ifacetest/backendtest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/ifacetest/ifacetest_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/ifacetest/testbackend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/ifacetest/testtype.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/ifacetest/testtype_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/json.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/json_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/kmod/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/kmod/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/kmod/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/kmod/kmod.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/kmod/kmod_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/mount/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/mount/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/naming.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/naming_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/policy/helpers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/policy/policy.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/policy/policy_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/repo.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/repo_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/seccomp/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/seccomp/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/seccomp/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/seccomp/seccomp_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/seccomp/template.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/sorting.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/sorting_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/systemd/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/systemd/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/systemd/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/systemd/snippet.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/systemd/snippet_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/systemd/systemd_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/udev/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/udev/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/udev/udev.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/interfaces/udev/udev_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/logger/logger.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/logger/logger_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/chattr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/chattr_32.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/chattr_64.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/chdir.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/chdir_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cmp.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cmp_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cp.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cp_linux.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cp_linux_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cp_other.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/cp_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/digest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/digest_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/env.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/env_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/exitcode.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/exitcode_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/io.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/io_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/mkdirallchown.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/mount.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/mount_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/osutil_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/outputerr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/outputerr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/stat.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/stat_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/sync_dir.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/sync_dir_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/user.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/user_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/osutil/winsize.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/assertstate/assertmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/assertstate/assertmgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/assertstate/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/auth/auth.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/auth/auth_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/configmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/handler.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/handler_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/tasksets.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/tasksets_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/transaction.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/configstate/transaction_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/devicestate/devicemgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/devicestate/devicemgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/devicestate/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/devicestate/firstboot.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/devicestate/firstboot_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/context.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/context_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/ctlcmd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/ctlcmd_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/get.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/get_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/set.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/ctlcmd/set_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/hookmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/hookmgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/hooktest/handler.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/hooktest/handler_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/repository.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/hookstate/repository_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/ifacestate/handlers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/ifacestate/helpers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/ifacestate/hooks.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/ifacestate/ifacemgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/ifacestate/ifacemgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/managers_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/overlord.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/overlord_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch1.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch1_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch2.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch2_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch3.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch3_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch4.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch4_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch5.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch6.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch6_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/patch/patch_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/aliases.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/aliases_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/aliases.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/aliases_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/backend.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/copydata.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/copydata_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/link.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/link_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/mountunit.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/mountunit_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/ns.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/ns_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/setup.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/setup_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/snapdata.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend/utils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/backend_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/booted.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/booted_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/check_snap.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/check_snap_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/discard_snap_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/download_snap_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/flags.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/link_snap_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/mount_snap_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/prepare_snap_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/progress.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/progress_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/snapmgr.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/snapmgr_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/snapstate/snapstate.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/change.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/change_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/state.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/state_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/task.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/task_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/taskrunner.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/state/taskrunner_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/stateengine.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/overlord/stateengine_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/bootloader.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/bootloader_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/grub.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/grub_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/uboot.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/uboot_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/utils.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/partition/utils_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/progress/progress.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/progress/progress_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/provisioning/provisioning.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/provisioning/provisioning_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/release/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/release/release.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/release/release_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/broken.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/broken_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/container.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/container_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/errors.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/gadget.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/gadget_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/hooktypes.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/implicit.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/implicit_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/info.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/info_snap_yaml.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/info_snap_yaml_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/info_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/revision.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/revision_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/seed_yaml.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/seed_yaml_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snapdir/snapdir.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snapdir/snapdir_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snapenv/snapenv.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snapenv/snapenv_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snaptest/build.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snaptest/build_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snaptest/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snaptest/snaptest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/snaptest/snaptest_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/squashfs/squashfs.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/squashfs/squashfs_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/types.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/types_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/validate.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/snap/validate_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/auth.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/auth_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/details.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/errors.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/logger.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/logger_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/retry.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/store.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/store_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/userinfo.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/userinfo_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/store/withtestkeys.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/strutil/strutil.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/strutil/strutil_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/strutil/version.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/strutil/version_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/systemd/escape.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/systemd/escape_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/systemd/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/systemd/systemd.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/systemd/systemd_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/fakedevicesvc/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/fakestore/cmd/fakestore/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/fakestore/refresh/refresh.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/fakestore/store/store.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/fakestore/store/store_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/snapbuild/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/lib/snaps/test-snapd-go-webserver/main.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/main/chattr/toggle.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/main/confinement-classic/test-snapd-hello-classic/test-snapd-hello-classic.c
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/tests/main/local-install-w-metadata/digest.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/testutil/base.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/testutil/checkers.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/testutil/checkers_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/testutil/exec.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/testutil/exec_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/timeout/timeout.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/timeout/timeout_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/binaries.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/binaries_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/desktop.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/desktop_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/export_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/services.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/services_gen_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/snapcore/snapd/wrappers/services_test.go