Filförteckning för paketet gnat-6-doc i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc-base/gnat-rm-6
/usr/share/doc-base/gnat-style-6
/usr/share/doc-base/gnat-ugn-6
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gnat-style.html
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gnat-style.pdf
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gnat_rm.html
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gnat_rm.pdf
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gnat_ugn.html
/usr/share/doc/gcc-6-doc/gnat_ugn.pdf
/usr/share/doc/gnat-6-doc
/usr/share/info/gnat-style-6.info.gz
/usr/share/info/gnat_rm-6.info.gz
/usr/share/info/gnat_ugn-6.info.gz