Filförteckning för paketet git-core i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc/git-core