Filförteckning för paketet gap-atlasrep i stretch för arkitekturen all

/usr/share/doc-base/gap-atlasrep
/usr/share/doc/gap-atlasrep/README.Debian
/usr/share/doc/gap-atlasrep/README.gz
/usr/share/doc/gap-atlasrep/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gap-atlasrep/copyright
/usr/share/doc/gap-atlasrep/doc
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/PackageInfo.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/bibl/ABCapp2bib.xml
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/bibl/ABCbiblbib.xml
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/bibl/Atlas1bib.xml
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/bibl/Atlas2bib.xml
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/bibl/mindegbib.xml
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/datagens/dummy
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/dataword/dummy
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap0.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap0.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap1.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap1.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap2.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap2.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap3.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap3.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap4.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap4.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap5.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap5.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap6.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap6.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap7.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chap7.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chapBib.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chapBib.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chapInd.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chapInd.txt
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/chooser.html
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/lefttoc.css
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/main.toc.gz
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/manual.css
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/manual.js
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/manual.pdf
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/manual.six.gz
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/mathjax
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/nocolorprompt.css
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/ragged.css
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/rainbow.js
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/times.css
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/toggless.css
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/doc/toggless.js
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/etc/maketoc
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/access.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/access.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/atlasprm.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/bbox.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/bbox.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/brmindeg.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/brspor.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/interfac.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/interfac.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/mindeg.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/mindeg.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/mindeg.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/obsolete.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/obsolete.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/scanmtx.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/scanmtx.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/test.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/types.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/types.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/types.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/userpref.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/utils.gd
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/gap/utils.gi
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/init.g
/usr/share/gap/pkg/AtlasRep/read.g