Filförteckning för paketet debci-worker i stretch för arkitekturen all

/etc/cron.daily/debci-worker
/lib/systemd/system/debci-worker.service
/lib/systemd/system/debci-worker@.service
/usr/share/doc/debci-worker/changelog.gz
/usr/share/doc/debci-worker/copyright