stretch  ] [  stretch-updates  ] [  stretch-backports  ] [  stretch-backports-sloppy  ] [  buster  ] [  buster-updates  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-updates  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Förteckning över sektioner i "bullseye-updates"

Dokumentation
FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, osv).
Bibliotek för utveckling
Bibliotek som behövs av utvecklare för att skriva program som använder dem.
Bibliotek
Bibliotek för att få andra program att fungera. De innehåller specialfunktioner för utvecklare.
Language packs
Localization support for big software packages.
Perl
Allt om Perl, ett tolkat skriptspråk.
Verktyg
Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, systemövervakning, inmatningssystem, osv.
Virtuella paket
Virtuella paket.

Alla källkodspaket
(kompakt komprimerad textlista)