Filförteckning för paketet gdc-hppa-linux-gnu i sid för arkitekturen i386

/usr/bin/hppa-linux-gnu-gdc
/usr/share/doc/gdc-hppa-linux-gnu
/usr/share/man/man1/hppa-linux-gnu-gdc.1.gz