Filförteckning för paketet libgcc-s1-sh4-cross i sid för arkitekturen all

/usr/sh4-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc-s1-sh4-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc-s1-sh4-cross