Filförteckning för paketet libc6-mips64-mips-cross i sid för arkitekturen all

/usr/mips-linux-gnu/lib64/ld-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/ld.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libBrokenLocale-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libBrokenLocale.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libSegFault.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libanl-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libanl.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libc-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libc.so.6
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libdl-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libdl.so.2
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libm-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libm.so.6
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libmemusage.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnsl-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnsl.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_compat-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_compat.so.2
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_dns-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_dns.so.2
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_files-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_files.so.2
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_hesiod-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libnss_hesiod.so.2
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libpcprofile.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libpthread-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libpthread.so.0
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libresolv-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libresolv.so.2
/usr/mips-linux-gnu/lib64/librt-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/librt.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libthread_db-1.0.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libthread_db.so.1
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libutil-2.33.so
/usr/mips-linux-gnu/lib64/libutil.so.1
/usr/share/doc/libc6-mips64-mips-cross/README
/usr/share/doc/libc6-mips64-mips-cross/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libc6-mips64-mips-cross/changelog.gz
/usr/share/doc/libc6-mips64-mips-cross/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libc6-mips64-mips-cross