Filförteckning för paketet lib32gcc1-sparc64-cross i sid för arkitekturen all

/usr/share/doc/lib32gcc1-sparc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32gcc1-sparc64-cross
/usr/sparc64-linux-gnu/lib32/libgcc_s.so.1