Filförteckning för paketet default-jdk-headless i buster för arkitekturen mipsel

/usr/share/doc/default-jdk-headless