Filförteckning för paketet gdc-s390x-linux-gnu i buster för arkitekturen i386

/usr/bin/s390x-linux-gnu-gdc
/usr/share/doc/gdc-s390x-linux-gnu
/usr/share/man/man1/s390x-linux-gnu-gdc.1.gz