Filförteckning för paketet nih-dbus-tool i buster för arkitekturen armhf

/usr/bin/nih-dbus-tool
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/changelog.gz
/usr/share/doc/nih-dbus-tool/copyright
/usr/share/man/man1/nih-dbus-tool.1.gz