Filförteckning för paketet libuid-wrapper i buster för arkitekturen armhf

/usr/lib/cmake/uid_wrapper/uid_wrapper-config-version.cmake
/usr/lib/cmake/uid_wrapper/uid_wrapper-config.cmake
/usr/lib/libuid_wrapper.so
/usr/lib/pkgconfig/uid_wrapper.pc
/usr/share/doc/libuid-wrapper/AUTHORS
/usr/share/doc/libuid-wrapper/README
/usr/share/doc/libuid-wrapper/TODO
/usr/share/doc/libuid-wrapper/buildinfo_armhf.gz
/usr/share/doc/libuid-wrapper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libuid-wrapper/changelog.gz
/usr/share/doc/libuid-wrapper/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libuid-wrapper
/usr/share/man/man1/uid_wrapper.1.gz