Filförteckning för paketet gdc-sh4-linux-gnu i buster för arkitekturen amd64

/usr/bin/sh4-linux-gnu-gdc
/usr/share/doc/gdc-sh4-linux-gnu
/usr/share/man/man1/sh4-linux-gnu-gdc.1.gz