Filförteckning för paketet libgcc1-mipsel-cross i buster för arkitekturen all

/usr/mipsel-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-mipsel-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-mipsel-cross