Filförteckning för paketet libgcc1-armel-cross i buster för arkitekturen all

/usr/arm-linux-gnueabi/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-armel-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-armel-cross