Filförteckning för paketet lib64stdc++6-mipsel-cross i buster för arkitekturen all

/usr/mipsel-linux-gnu/lib64/libstdc++.so.6
/usr/mipsel-linux-gnu/lib64/libstdc++.so.6.0.25
/usr/share/doc/lib64stdc++6-mipsel-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/mipsel-linux-gnu/lib64/libstdc++.so.6.0.25-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/lib64stdc++6-mipsel-cross