Filförteckning för paketet lib32gcc1-s390x-cross i buster för arkitekturen all

/usr/s390x-linux-gnu/lib32/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/lib32gcc1-s390x-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32gcc1-s390x-cross