Filförteckning för paketet blhc i buster för arkitekturen all

/usr/bin/blhc
/usr/share/doc/blhc/NEWS.gz
/usr/share/doc/blhc/README.gz
/usr/share/doc/blhc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/blhc/copyright
/usr/share/man/man1/blhc.1p.gz