Filförteckning för paketet libnss-wrapper i bullseye för arkitekturen i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/nss_wrapper/nss_wrapper-config-version.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/cmake/nss_wrapper/nss_wrapper-config.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/libnss_wrapper.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/nss_wrapper.pc
/usr/share/doc/libnss-wrapper/AUTHORS
/usr/share/doc/libnss-wrapper/README.md
/usr/share/doc/libnss-wrapper/TODO
/usr/share/doc/libnss-wrapper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss-wrapper/changelog.gz
/usr/share/doc/libnss-wrapper/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss-wrapper
/usr/share/man/man1/nss_wrapper.1.gz