Filförteckning för paketet tuxpaint-dev i bullseye för arkitekturen all

/usr/bin/tp-magic-config
/usr/include/tuxpaint/tp_magic_api.h
/usr/share/doc/tuxpaint-0.9.23/tuxpaint-dev/Makefile
/usr/share/doc/tuxpaint-0.9.23/tuxpaint-dev/en/README.txt.gz
/usr/share/doc/tuxpaint-0.9.23/tuxpaint-dev/en/html/README.html
/usr/share/doc/tuxpaint-0.9.23/tuxpaint-dev/tp_magic_example.c.gz
/usr/share/doc/tuxpaint-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tuxpaint-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/tuxpaint-dev/copyright
/usr/share/man/man1/tp-magic-config.1.gz