Filförteckning för paketet libstdc++6-powerpc-cross i bullseye för arkitekturen all

/usr/powerpc-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6
/usr/powerpc-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.28
/usr/share/doc/libstdc++6-powerpc-cross
/usr/share/gdb/auto-load/usr/powerpc-linux-gnu/lib/libstdc++.so.6.0.28-gdb.py
/usr/share/lintian/overrides/libstdc++6-powerpc-cross