Filförteckning för paketet default-jdk-headless i bookworm för arkitekturen s390x

/usr/share/doc/default-jdk-headless