Filförteckning för paketet python3-tomli i bookworm för arkitekturen all

/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-2.0.1.dist-info/LICENSE-HEADER
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-2.0.1.dist-info/METADATA
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-2.0.1.dist-info/RECORD
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-2.0.1.dist-info/WHEEL
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/_parser.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/_re.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/_types.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/py.typed
/usr/share/doc/python3-tomli/README.md.gz
/usr/share/doc/python3-tomli/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-tomli/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-tomli/copyright