Filförteckning för paketet libitm1-sh4-cross i bookworm för arkitekturen all

/usr/sh4-linux-gnu/lib/libitm.so.1
/usr/sh4-linux-gnu/lib/libitm.so.1.0.0
/usr/share/doc/libitm1-sh4-cross
/usr/share/lintian/overrides/libitm1-sh4-cross