Filförteckning för paketet libgcc-s1-sparc64-cross i bookworm för arkitekturen all

/usr/share/doc/libgcc-s1-sparc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc-s1-sparc64-cross
/usr/sparc64-linux-gnu/lib/libgcc_s.so.1