buster  ] [  buster-updates  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-updates  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  bookworm-updates  ] [  bookworm-backports  ] [  trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Zoznam sekcií v „trixie“

Nástroje na správu
Nástroje na správu zdrojov systému, používateľských účtov atď.
Mono/CLI
Všetko týkajúce sa Mono a Common Language Infrastructure.
Komunikačné programy
Softvér na staromódne využitie vášho modemu.
Databázy
Databázové servery a klienti.
balíky udeb inštalátora Debianu
Špeciálne balíky na zostavovanie prispôsobených variantov inštalátora Debianu. Neinštalujte ich na normálnom systéme!
Ladiace balíky
Balíky poskytujúce ladiace informácie spustiteľných súborov a zdieľaných knižníc.
Vývoj
Nástroje na vývoj, kompilátory, vývojové prostredia, knižnice atď.
Dokumentácia
Často kladené otázky, návody a iné dokumenty snažiace sa vysvetliť všetko týkajúce sa Debianu a softvér potrebný na prehliadanie dokumentácie (man, info atď.).
Editory
Softvér na úpravu súborov. Programovacie prostredia.
Education
Software for learning and teaching.
Elektronika
Nástroje pre elektroniku
Vnorený softvér
Softvér vhodný na použitie vo vnorených aplikáciách.
Písma
Balíky písiem.
Hry
Programy, s ktorými môžete po všetkom tomto nastavovaní stráviť peknú chvíľku.
GNOME
Pracovné prostredie GNOME, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných aplikácií.
GNU R
Všetko týkajúce sa GNU R, systémy na štatistické výpočty a grafiku.
GNUstep
Prostredie GNUstep.
Go
Go programming language, libraries, and development tools.
Grafika
Editory, prehliadače, konvertory... Všetky nástroje umelcov.
Amatérske rádio
Softvér pre amatérske rádio
Haskell
Všetko týkajúce sa jazyka Haskell.
Webové servery
Webové servery a ich moduly.
Interpretre
Všetky druhy interpretrov pre interpretované jazyky. Makroprocesory.
Introspection
Machine readable introspection data for use by development tools.
Java
Všetko týkajúce sa jazyka Java.
JavaScript
JavaScript programming language, libraries, and development tools.
KDE
Pracovné prostredie KDE, mocná a jednoducho použiteľná sada integrovaných aplikácií.
Jadrá
Jadrá operačného systému a súvisiace moduly.
Vývoj knižníc
Knižnice, ktoré vývojári potrebujú aby mohli písať programy, ktoré ich využívajú.
Knižnice
Knižnice zabezpečujúce funkciu iných programov. Poskytujú špeciálne možnosti vývojárom.
Lisp
Všetko týkajúce sa jazyka Lisp.
Jazykové sady
Podpora lokalizácie veľkých balíkov softvéru.
Pošta
Programy na smerovanie, čítanie a písanie emailových správ.
Matematika
Matematický softvér.
Meta packages
Packages that mainly provide dependencies on other packages.
Rozličné
Rozličné nástroje, ktoré sa nikam inam nehodili.
Počítačové siete
Démoni a klienti na pripojenie vášho systému k okolitému svetu.
Novinové skupiny
Softvér na prístup k Usenetu, na založenie serverov novinových skupín atď.
OCaml
Všetko týkajúce sa OCaml, implementácie jazyka ML.
Staré knižnice
Staré verzie knižníc udržiavané kvôli spätnej kompatibilite so starými aplikáciami.
Iné OS a súborové systémy
Softvér na spúšťanie programov skompilovaných pre iné operačné systémy a na použitie ich súborových systémov.
Perl
Všetko týkajúce sa jazyka Perl, interpretovaného skriptovacieho jazyka.
PHP
Všetko týkajúce sa jazyka PHP.
Python
Všetko týkajúce sa jazyka Python, interpretovaného interaktívneho objektovo orientovaného jazyka.
Ruby
Všetko týkajúce sa jazyka Ruby, interpretovaného objektovo orientovaného jazyka.
Rust
Rust programming language, library crates, and development tools
Veda
Základné nástroje na vedeckú prácu
Shelly
Príkazové shelly. Prívetivé používateľské rozhrania pre začiatočníkov.
Zvuk
Nástroje na prácu so zvukom: mixéry, programy na záznam, prehrávače CD atď.
Tasks
Packages that are used by 'tasksel', a simple interface for users who want to configure their system to perform a specific task.
TeX
Slávny sadzací softvér a súvisiace programy.
Spracovanie textu
Nástroje na formátovanie a tlačenie textových dokumentov.
Nástroje
Nástroje na manipuláciu so súbormi/diskami, na zálohovanie a archiváciu, na monitorovanie systému, vstupné systémy atď.
Systémy na správu verzií
Systémy na správu verzií a súvisiace nástroje.
Video
Prehliadače, editory a nástroje na nahrávanie a streamovanie videa.
Virtuálne balíky
Virtuálne balíky.
Webový softvér
Webové servery, prehliadače, proxy, sťahovacie nástroje atď.
X Window System
X servers, libraries, window managers, terminal emulators and many related applications.
Xfce
Xfce, rýchle a odľahčené pracovné prostredie.
Platforma Zope/Plone
Aplikačný server Zope a systém na správu obsahu Zope

Všetky balíky
(komprimovaný kompaktný textový zoznam)