Zoznam súborov balíka unyaffs v stretch architektúry mips

/usr/bin/unyaffs
/usr/share/doc/unyaffs/README
/usr/share/doc/unyaffs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unyaffs/changelog.Debian.mips.gz
/usr/share/doc/unyaffs/copyright
/usr/share/doc/unyaffs/gpl-2.0.txt.gz
/usr/share/man/man1/unyaffs.1.gz