Zoznam súborov balíka gobjc++-multilib v stretch architektúry mips

/usr/share/doc/gobjc++-multilib