Zoznam súborov balíka omniorb-nameserver v stretch architektúry arm64

/etc/init.d/omniorb4-nameserver
/usr/bin/omniNames
/usr/share/doc/omniorb-nameserver/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/omniorb-nameserver/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/omniorb-nameserver/changelog.gz
/usr/share/doc/omniorb-nameserver/copyright
/usr/share/man/man8/omniNames.8.gz