Zoznam súborov balíka synopsis-doc v stretch architektúry all

/usr/share/doc-base/synopsis-devguide
/usr/share/doc-base/synopsis-refmanual
/usr/share/doc-base/synopsis-tutorial
/usr/share/doc/synopsis-doc/NEWS.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/README.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/copyright
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/CosNaming.idl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/CosTrading.idl.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/CosTradingDynamic.idl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/CosTradingRepos.idl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/html/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/COS/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/cli/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/diagrams/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/diagrams/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/Paths.fo.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/Paths.pdf.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/Paths.xml.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/Reference.xml
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/fo.xsl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/html.xsl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/images/Paths::Bezier.svg
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/images/Paths::Nurbs.svg
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/images/Paths::Polyline.svg
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/docbook/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-noframes/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-noframes/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/Paths/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/sxr/Bezier.h.sxr
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/sxr/Nurbs.h.sxr.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/sxr/Path.h.sxr
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/sxr/Polyline.h.sxr
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html-rich/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html/Paths/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/html/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/src/Bezier.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/src/Nurbs.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/src/Path.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/src/Paths.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/src/Polyline.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/src/Shapes.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/sxr/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/sxr/sxr/Bezier.h.sxr
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/sxr/sxr/Nurbs.h.sxr.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/sxr/sxr/Path.h.sxr
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/sxr/sxr/Polyline.h.sxr
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/Paths/sxr/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/FactoryImpl.hh
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/StorableImpl.hh
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/Storage.hh
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/Storage.idl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/implementation/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/interface/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/hybrid/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/Makefile
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/Reference.xml
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/fo.xsl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/html.xsl
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/math.fo.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/math.h
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/math.pdf.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/math.xml.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/examples/math/synopsis.py
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/architecture.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/cxx-tests.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/cxx.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/formatters.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/asg.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/c++-frontend.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/cross-reference.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/html-classes.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/html-screenshot.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/ir.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/parser-scheme.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/pipeline.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/pipelines.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/processor.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/sxr-screenshot.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/symbol-table.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/images/xref.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/intro.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/origins.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/parsers.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/pipeline.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/ptree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/python-tests.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/python.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/symbol-table.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/synopsis.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/testing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/DevGuide/type-analysis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/Buffer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/Lexer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Atoms.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Display.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Encoding.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Lists.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Node.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/NodesFwd.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/TypeVisitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Visitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/Writer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/o.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/PTree/operations.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/Parser.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolFactory.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolLookup.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolLookup/Display.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolLookup/Scope.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolLookup/Scopes.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolLookup/Symbol.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/SymbolLookup/Walker.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/Timer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/Token.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/Trace.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis/ConstEvaluator.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis/Kit.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis/OverloadResolver.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis/Type.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis/TypeEvaluator.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/TypeAnalysis/Visitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/File/Synopsis/config.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/Buffer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/Lexer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Atoms.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Display.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Encoding.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Lists.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Node.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/NodesFwd.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/TypeVisitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Visitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/Writer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/o.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/PTree/operations.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/Parser.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolFactory.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolLookup.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolLookup/Display.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolLookup/Scope.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolLookup/Scopes.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolLookup/Symbol.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/SymbolLookup/Walker.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/Timer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/Token.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/Trace.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis/ConstEvaluator.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis/Kit.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis/OverloadResolver.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis/Type.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis/TypeEvaluator.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/TypeAnalysis/Visitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileDetails/Synopsis/config.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-1.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-2.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-3.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-4.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-5.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-6.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph-7.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Modules/Synopsis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Modules/Synopsis/PTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Modules/Synopsis/PTree/Kwd.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Modules/Synopsis/SymbolLookup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Modules/Synopsis/TypeAnalysis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Modules/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Buffer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Buffer/Replacement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Lexer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Lexer/InvalidChar-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Lexer/InvalidChar.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Lexer/Queue.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/AccessDecl-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/AccessDecl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/AccessSpec-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/AccessSpec.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Array-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Array.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ArrayExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ArrayExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ArrowMemberExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ArrowMemberExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/AssignExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/AssignExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Atom-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Atom.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Block-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Block.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Brace-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Brace.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/BreakStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/BreakStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CaseStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CaseStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CastExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CastExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ClassBody-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ClassBody.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ClassSpec-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ClassSpec.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CommentedAtom-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CommentedAtom.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CondExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/CondExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ContinueStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ContinueStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Declaration-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Declaration.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Declarator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Declarator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DefaultStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DefaultStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DeleteExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DeleteExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Display-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Display.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DoStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DoStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DotFileGenerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DotFileGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DotMemberExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DotMemberExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DupAtom-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/DupAtom.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Encoding.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Encoding/char_traits.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/EnumSpec-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/EnumSpec.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ExprStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ExprStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Expression-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Expression.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ExpressionT-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ExpressionT.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ExternTemplate-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ExternTemplate.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ForStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ForStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/FstyleCastExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/FstyleCastExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/FuncallExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/FuncallExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/FunctionDefinition-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/FunctionDefinition.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/GotoStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/GotoStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Identifier-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Identifier.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/IfStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/IfStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/InfixExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/InfixExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Iterator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Iterator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Keyword-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Keyword.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/KeywordT-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/KeywordT.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Kwd.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/LabelStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/LabelStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/LinkageSpec-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/LinkageSpec.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/List-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/List.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Literal-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Literal.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/MetaclassDecl-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/MetaclassDecl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Name-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Name.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/NamespaceAlias-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/NamespaceAlias.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/NamespaceSpec-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/NamespaceSpec.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/NewExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/NewExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Node-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Node.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Node/`0097.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Node/`0097/`0098.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Node/`0097/`0099.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/OffsetofExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/OffsetofExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ParameterDeclaration-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ParameterDeclaration.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ParenExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ParenExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/PmExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/PmExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/PostfixExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/PostfixExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/RTTIDisplay-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/RTTIDisplay.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ReturnStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ReturnStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/SizeofExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/SizeofExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/StatementT-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/StatementT.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/StaticUserStatementExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/StaticUserStatementExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/SwitchStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/SwitchStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TemplateDecl-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TemplateDecl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TemplateInstantiation-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TemplateInstantiation.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ThrowExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/ThrowExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TryStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TryStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeParameter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeParameter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeVisitor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeVisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Typedef-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Typedef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeidExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeidExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeofExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/TypeofExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UnaryExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UnaryExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserAccessSpec-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserAccessSpec.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserKeyword-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserKeyword.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserStatementExpr-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserStatementExpr.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserdefKeyword-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UserdefKeyword.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UsingDeclaration-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UsingDeclaration.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UsingDirective-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/UsingDirective.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Visitor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Visitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/WhileStatement-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/WhileStatement.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Writer-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/PTree/Writer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Parser/Error.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Parser/StatusGuard.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolFactory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Class-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Class.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ClassName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ClassName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ClassTemplateName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ClassTemplateName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ConstName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ConstName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/EnumName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/EnumName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/FunctionName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/FunctionName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/FunctionScope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/FunctionScope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/FunctionTemplateName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/FunctionTemplateName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/InternalError-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/InternalError.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/LocalScope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/LocalScope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/MultiplyDefined-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/MultiplyDefined.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Namespace-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Namespace.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/NamespaceName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/NamespaceName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/PrototypeScope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/PrototypeScope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Scope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Scope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ScopeDisplay-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ScopeDisplay.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ScopeVisitor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/ScopeVisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Symbol-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Symbol.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/SymbolDisplay-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/SymbolDisplay.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/SymbolVisitor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/SymbolVisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TemplateParameterScope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TemplateParameterScope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TypeError-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TypeError.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TypeName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TypeName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TypedefName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/TypedefName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Undefined-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Undefined.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/VariableName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/VariableName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Walker-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/SymbolLookup/Walker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Timer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Token.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Trace.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/Trace/Entry.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Array-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Array.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/BuiltinType-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/BuiltinType.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/CVType-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/CVType.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Class-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Class.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Compound-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Compound.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/ConstEvaluator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/ConstEvaluator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Enum-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Enum.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Function-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Function.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Kit.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Pointer-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Pointer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/PointerToMember-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/PointerToMember.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Reference-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Reference.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Type-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Type.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/TypeEvaluator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/TypeEvaluator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Union-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Union.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/Synopsis/TypeAnalysis/Visitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Scopes/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/Buffer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/Lexer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Atoms.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Display.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Encoding.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Lists.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Node.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/NodesFwd.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/TypeVisitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Visitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/Writer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/o.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/PTree/operations.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/Parser.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolFactory.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolLookup.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolLookup/Display.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolLookup/Scope.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolLookup/Scopes.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolLookup/Symbol.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/SymbolLookup/Walker.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/Timer.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/Token.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/Trace.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis/ConstEvaluator.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis/Kit.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis/OverloadResolver.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis/Type.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis/TypeEvaluator.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/TypeAnalysis/Visitor.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/Source/Synopsis/config.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref0.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref1.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref10.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref11.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref12.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref13.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref14.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref15.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref16.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref17.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref18.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref19.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref2.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref20.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref21.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref22.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref23.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref24.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref25.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref26.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref27.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref28.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref29.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref3.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref30.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref31.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref32.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref33.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref34.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref35.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref4.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref5.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref6.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref7.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref8.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/XRef/xref9.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/src-c++.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/src-c.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/src-py.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/cxx/xref.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/ASG.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/DeclarationSorter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/DocString.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/FileTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/BoostBook.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/ClassTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/DocBook/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/Dot.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/Dump.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Frame.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/FrameSet.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Part.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Tags.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/View.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/Views/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/XRefPager.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/HTML/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/List.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/SXR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/TOC.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/Texinfo.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Formatters/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/IR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/C/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/Cpp/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/Cxx/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/IDL/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/IDL/idlast.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/IDL/idltype.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/IDL/idlutil.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/IDL/omni.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/Python/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Parsers/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/AccessRestrictor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Comments/Filter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Comments/Grouper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Comments/Previous.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Comments/Translator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Comments/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Linker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/MacroFilter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/ModuleFilter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/ModuleSorter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/NameMapper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/SXRCompiler.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/ScopeStripper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/TemplateLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/Transformer.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/TypeMapper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/TypedefFolder.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/Processors/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/QualifiedName.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/SXR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/SXRServer.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/SourceFile.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/config.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/getoptions.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/import_processor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/File/Synopsis/process.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/ASG.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/DeclarationSorter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/DocString.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/FileTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/BoostBook.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/ClassTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/DocBook/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/Dot.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/Dump.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Frame.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/FrameSet.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Part.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Tags.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/View.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/Views/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/XRefPager.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/HTML/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/List.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/SXR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/TOC.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/Texinfo.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Formatters/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/IR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/C/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/Cpp/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/Cxx/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/IDL/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/IDL/idlast.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/IDL/idltype.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/IDL/idlutil.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/IDL/omni.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/Python/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Parsers/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/AccessRestrictor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Comments/Filter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Comments/Grouper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Comments/Previous.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Comments/Translator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Comments/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Linker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/MacroFilter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/ModuleFilter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/ModuleSorter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/NameMapper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/SXRCompiler.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/ScopeStripper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/TemplateLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/Transformer.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/TypeMapper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/TypedefFolder.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/Processors/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/QualifiedName.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/SXR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/SXRServer.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/SourceFile.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/config.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/getoptions.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/import_processor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileDetails/Synopsis/process.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-1.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-10.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-11.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-12.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-13.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-14.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-15.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-16.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-17.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-18.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-19.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-2.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-20.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-21.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-22.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-23.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-24.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-25.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-26.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-27.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-28.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-29.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-3.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-30.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-31.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-32.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-33.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-34.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-35.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-36.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-37.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-38.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-39.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-4.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-40.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-41.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-42.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-43.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-44.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-45.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-46.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-47.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-48.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-49.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-5.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-50.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-51.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-52.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-53.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-54.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-55.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-56.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-57.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-58.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-59.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-6.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-60.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-61.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-62.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-63.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-64.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-65.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-66.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-67.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-68.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-7.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-8.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph-9.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/ASG.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/DeclarationSorter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/DocString.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/BoostBook.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/ClassTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/Dot.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/Dump.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/Formatters.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Frame.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/FrameSet.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/HTML.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Part.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Parts.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Tags.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/View.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/HTML/XRefPager.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/List.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/SXR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/TOC.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Formatters/Texinfo.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/IR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/C.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/C/C.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Cpp.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Cpp/Cpp.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Cxx.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Cxx/Cxx.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL/IDL.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL/idlast.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL/idltype.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL/idlutil.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/IDL/omni.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Python.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Python/Python.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/AccessRestrictor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Comments.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Comments/Filter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Comments/Grouper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Comments/Previous.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Comments/Translator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Linker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/MacroFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/ModuleFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/ModuleSorter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/NameMapper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/SXRCompiler.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/ScopeStripper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/TemplateLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/Transformer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/TypeMapper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/Processors/TypedefFolder.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/QualifiedName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/SXR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/SXRServer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/SourceFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/config.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/getoptions.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/import_processor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Modules/Synopsis/process.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ASG-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ASG.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ArrayTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ArrayTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Builtin-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Builtin.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/BuiltinTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/BuiltinTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Class-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Class.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ClassTemplate-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ClassTemplate.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Const-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Const.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Debugger-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Debugger.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Declaration-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Declaration.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/DeclaredTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/DeclaredTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/DependentTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/DependentTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Dictionary-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Dictionary.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Enum-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Enum.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Enumerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Enumerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Error.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Forward-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Forward.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Function-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Function.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/FunctionTemplate-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/FunctionTemplate.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/FunctionTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/FunctionTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Group-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Group.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Inheritance-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Inheritance.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Macro-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Macro.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/MetaModule-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/MetaModule.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ModifierTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ModifierTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Module-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Module.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/NamedTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/NamedTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Operation-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Operation.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/OperationTemplate-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/OperationTemplate.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Parameter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Parameter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ParametrizedTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/ParametrizedTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Scope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Scope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/TemplateId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/TemplateId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/TypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/TypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Typedef-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Typedef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/UnknownTypeId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/UnknownTypeId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/UsingDeclaration-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/UsingDeclaration.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/UsingDirective-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/UsingDirective.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Variable-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Variable.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Visitor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/ASG/Visitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/DeclarationSorter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/DeclarationSorter/DeclarationSorter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/DeclarationSorter/DeclarationSorter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/DocString.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/DocString/DocString.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree/Directory-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree/Directory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree/File-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree/File.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree/Node-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/FileTree/Node.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/BoostBook.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/BoostBook/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/BoostBook/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/ClassTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/ClassTree/ClassTree-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/ClassTree/ClassTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/DetailFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/DetailFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/DocCache.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/FormatterBase-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/FormatterBase.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/InheritanceFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/Linker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/ModuleLister-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/ModuleLister.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/SummaryFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/SummaryFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/_BaseClasses-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/DocBook/_BaseClasses.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc/Javadoc-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc/Javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc/Javadoc/Block.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Markup/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Markup/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Markup/Struct.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/DocBookTranslator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/DocBookTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/RST-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/RST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/SummaryExtractor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/SummaryExtractor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/Writer-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST/Writer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/CxxDetailSyntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/CxxDetailSyntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/CxxSummarySyntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/CxxSummarySyntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/CxxSyntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/CxxSyntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/PythonDetailSyntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/PythonDetailSyntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/PythonSummarySyntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/PythonSummarySyntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/PythonSyntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/PythonSyntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/Syntax-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax/Syntax.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/DotFileGenerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/DotFileGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/FileDependencyGenerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/FileDependencyGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/InheritanceGenerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/InheritanceGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/SingleInheritanceGenerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/SingleInheritanceGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dot/SystemError.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dump.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dump/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Dump/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Formatters.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout/DirectoryLayout-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout/DirectoryLayout.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout/NestedDirectoryLayout-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout/NestedDirectoryLayout.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment/Fragment-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment/Fragment.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph/ClassHierarchyGraph-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph/ClassHierarchyGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple/ClassHierarchySimple-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple/ClassHierarchySimple.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter/DeclarationDetailFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter/DeclarationDetailFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter/DeclarationFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter/DeclarationFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter/DeclarationSummaryFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter/DeclarationSummaryFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default/Default-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default/Default.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter/DetailCommenter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter/DetailCommenter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter/HeadingFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter/HeadingFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter/InheritanceFormatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter/InheritanceFormatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker/SourceLinker-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker/SourceLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter/SummaryCommenter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter/SummaryCommenter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations/TemplateSpecializations-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations/TemplateSpecializations.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker/XRefLinker-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker/XRefLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Frame.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Frame/Frame.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/FrameSet.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/FrameSet/FrameSet.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/HTML.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/HTML/DocCache.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/HTML/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/HTML/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc/Javadoc-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc/Javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc/Javadoc/Block.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Markup/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Markup/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Markup/Struct.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST/RST-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST/RST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST/SummaryExtractor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST/SummaryExtractor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Part.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Part/Part-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Part/Part.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail/Detail-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail/Detail.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading/Heading-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading/Heading.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance/Inheritance-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance/Inheritance.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary/Summary-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary/Summary.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Tags.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View/Format-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View/Format.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View/Template-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View/Template.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View/View-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/View/View.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory/Directory-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory/Directory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails/FileDetails-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails/FileDetails.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex/FileIndex-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex/FileIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing/FileListing-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing/FileListing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree/FileTree-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph/DeclarationFinder-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph/DeclarationFinder.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph/InheritanceGraph-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree/InheritanceTree-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex/ModuleIndex-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex/ModuleIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing/ModuleListing-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing/ModuleListing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree/ModuleTree-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex/NameIndex-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile/RawFile-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile/RawFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope/Scope-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope/Scope.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source/SXRTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source/Source-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source/Source.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree/Tree-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree/Tree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef/XRef-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef/XRef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/XRefPager.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/HTML/XRefPager/XRefPager.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/List.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/List/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/List/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/SXR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/SXR/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/SXR/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/SXR/SXRIndex-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/SXR/SXRIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/TOC.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/TOC/Linker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/TOC/TOC-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/TOC/TOC.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/TOC/TOC/Entry.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Texinfo.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Texinfo/Formatter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Texinfo/Formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Texinfo/MenuMaker-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Formatters/Texinfo/MenuMaker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/IR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/IR/IR-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/IR/IR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/C.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/C/C.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/C/C/Parser-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/C/C/Parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Cpp.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Cpp/Parser-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Cpp/Parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator/CompilerInfo.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator/CompilerList-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator/CompilerList.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator/TempFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cxx.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cxx/Cxx.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cxx/Cxx/Parser-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Cxx/Cxx/Parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/IDL.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/IDL/Parser-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/IDL/Parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/AST.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Attribute-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Attribute.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/CaseLabel-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/CaseLabel.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Comment.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Const-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Const.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Decl-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Decl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/DeclNotFound.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/DeclRepoId-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/DeclRepoId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Declarator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Declarator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Enum-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Enum.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Enumerator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Enumerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Exception-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Exception.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Factory-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Factory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Forward-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Forward.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Interface-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Interface.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Member-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Member.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Module-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Module.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Native-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Native.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Operation-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Operation.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Parameter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Parameter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Pragma.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/StateMember-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/StateMember.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Struct-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Struct.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/StructForward-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/StructForward.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Typedef-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Typedef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Union-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Union.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/UnionCase-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/UnionCase.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/UnionForward-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/UnionForward.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Value-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/Value.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/ValueAbs-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/ValueAbs.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/ValueBox-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/ValueBox.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/ValueForward-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlast/ValueForward.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Base-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Base.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Declared-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Declared.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Error.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Fixed-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Fixed.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Sequence-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Sequence.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/String-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/String.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Type-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/Type.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/WString-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idltype/WString.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlutil.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor/AstVisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor/TypeVisitor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/omni.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/omni/ASGTranslator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/omni/ASGTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/omni/TypeTranslator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/IDL/omni/TypeTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator/ASGTranslator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator/ASGTranslator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator/TokenParser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/Python.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/Python/Parser-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/Python/Parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator/LexerDebugger.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator/SXRGenerator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Composite-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Composite.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Error-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Error.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/InternalError-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/InternalError.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/InvalidArgument-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/InvalidArgument.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/InvalidCommand-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/InvalidCommand.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/MissingArgument-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/MissingArgument.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Parameter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Parameter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Parametrized-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Parametrized.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Processor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Processor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Store-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Store.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Type-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processor/Type.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/AccessRestrictor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/AccessRestrictor/AccessRestrictor-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/AccessRestrictor/AccessRestrictor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/CFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/CFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/Filter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/Filter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/JavaFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/JavaFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/QtFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/QtFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/SSDFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/SSDFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/SSFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/SSFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/SSSFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Filter/SSSFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Grouper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Grouper/Grouper-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Grouper/Grouper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Previous.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Previous/Previous-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Previous/Previous.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Translator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Translator/Translator-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Comments/Translator/Translator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Linker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Linker/Linker-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Linker/Linker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/MacroFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/MacroFilter/MacroFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/MacroFilter/MacroFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ModuleFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ModuleFilter/ModuleFilter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ModuleFilter/ModuleFilter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ModuleSorter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ModuleSorter/ModuleSorter-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ModuleSorter/ModuleSorter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/NameMapper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/NameMapper/NameMapper-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/NameMapper/NameMapper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/NameMapper/NamePrefixer-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/NameMapper/NamePrefixer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/SXRCompiler.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/SXRCompiler/SXRCompiler-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/SXRCompiler/SXRCompiler.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ScopeStripper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ScopeStripper/ScopeStripper-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/ScopeStripper/ScopeStripper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TemplateLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TemplateLinker/TemplateLinker-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TemplateLinker/TemplateLinker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Transformer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Transformer/Transformer-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/Transformer/Transformer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TypeMapper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TypeMapper/TypeMapper-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TypeMapper/TypeMapper.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TypedefFolder.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TypedefFolder/TypedefFolder-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/Processors/TypedefFolder/TypedefFolder.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName/QualifiedCxxName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName/QualifiedCxxName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName/QualifiedName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName/QualifiedName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName/QualifiedPythonName-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/QualifiedName/QualifiedPythonName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXR/Entry-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXR/Entry.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXR/SXR-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXR/SXR.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXRServer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SXRServer/SXRServer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SourceFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SourceFile/Include.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SourceFile/MacroCall.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/SourceFile/SourceFile.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/config.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/getoptions.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/getoptions/CommandLineError-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/getoptions/CommandLineError.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/import_processor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Scopes/Synopsis/process.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/ASG.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/DeclarationSorter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/DocString.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/FileTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/BoostBook.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/ClassTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/Javadoc.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/RST.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/DocBook/Markup/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/DocBook/Syntax.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/DocBook/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/Dot.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/Dump.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/DirectoryLayout.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragment.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchyGraph.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/ClassHierarchySimple.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DeclarationFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/Default.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/DetailCommenter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/HeadingFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/InheritanceFormatter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SourceLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/SummaryCommenter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/TemplateSpecializations.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/XRefLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Fragments/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Frame.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/FrameSet.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/Javadoc.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/RST.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Markup/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Part.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Detail.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Heading.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Inheritance.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/Summary.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Parts/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Tags.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/View.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Directory.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileDetails.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileListing.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/FileTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceGraph.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/InheritanceTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleListing.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/ModuleTree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/NameIndex.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/RawFile.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Scope.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Source.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/Tree.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/XRef.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/Views/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/XRefPager.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/HTML/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/List.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/SXR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/TOC.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/Texinfo.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Formatters/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/IR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/C/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/Cpp/Emulator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/Cpp/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/Cxx/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/IDL/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/IDL/idlast.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/IDL/idltype.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/IDL/idlutil.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/IDL/idlvisitor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/IDL/omni.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/Python/ASGTranslator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/Python/SXRGenerator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/Python/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Parsers/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/AccessRestrictor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Comments/Filter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Comments/Grouper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Comments/Previous.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Comments/Translator.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Comments/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Linker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/MacroFilter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/ModuleFilter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/ModuleSorter.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/NameMapper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/SXRCompiler.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/ScopeStripper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/TemplateLinker.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/Transformer.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/TypeMapper.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/TypedefFolder.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/Processors/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/QualifiedName.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/SXR.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/SXRServer.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/SourceFile.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/__init__.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/config.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/getoptions.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/import_processor.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/Source/Synopsis/process.py.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref0.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref1.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref10.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref11.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref12.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref13.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref14.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref15.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref16.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref17.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref18.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref19.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref2.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref20.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref21.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref22.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref23.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref24.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref25.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref26.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref3.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref4.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref5.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref6.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref7.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref8.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/XRef/xref9.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/src-c++.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/src-c.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/src-py.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Manual/python/xref.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/C-Parser-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Comments-Filter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Comments-Translator-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Cpp-Parser-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Cxx-Parser-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/DocBook-Formatter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Dot-Formatter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Dump-Formatter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/HTML-Formatter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/IDL-Parser-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Processors-Linker-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Processors-MacroFilter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Python-Parser-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/SXR-Formatter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/Texinfo-Formatter-ref.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/asg.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/cc-parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/comment-processors.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/comments.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/compiler-emulation.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/cpp-parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/cxx-parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/docbook-formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/documenting.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/dot-formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/dump-formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/executable.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/html-formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/idl-parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/Classes1.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/Classes2.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/Classes3.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/Files.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/asg.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/c++-frontend.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/cross-reference.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/html-classes.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/html-screenshot.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/ir.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/parser-scheme.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/pipeline.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/pipelines.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/processor.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/sxr-screenshot.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/symbol-table.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/images/xref.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/inspecting.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/intro.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/ir.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/javadoc.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/linker.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/markup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/options.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/parsing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/pipeline.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/processing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/processor-listing.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/processor.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/processors.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/python-parser.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/rest.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/script.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/scripting.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/sxr-formatter.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/synopsis.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/Tutorial/using.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/File/CosNaming.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/File/CosTrading.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/File/CosTradingDynamic.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/File/CosTradingRepos.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/FileDetails/CosNaming.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/FileDetails/CosTrading.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/FileDetails/CosTradingDynamic.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/FileDetails/CosTradingRepos.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Modules/CosNaming.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Modules/CosTrading.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Modules/CosTradingDynamic.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Modules/CosTradingRepos.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Modules/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/Binding.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/BindingIterator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NameComponent.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NamingContext.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NamingContext/AlreadyBound.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NamingContext/CannotProceed.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NamingContext/InvalidName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NamingContext/NotEmpty.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosNaming/NamingContext/NotFound.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Admin-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Admin.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/DuplicatePolicyName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/DuplicatePropertyName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/IllegalConstraint.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/IllegalOfferId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/IllegalPropertyName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/IllegalServiceType.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/ImportAttributes-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/ImportAttributes.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/InvalidLookupRef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link/DefaultFollowTooPermissive.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link/DuplicateLinkName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link/IllegalLinkName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link/LimitingFollowTooPermissive.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link/LinkInfo.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Link/UnknownLinkName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/LinkAttributes-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/LinkAttributes.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup/IllegalPolicyName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup/IllegalPreference.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup/InvalidPolicyValue.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup/PolicyTypeMismatch.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Lookup/SpecifiedProps.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/MissingMandatoryProperty.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/NotImplemented.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Offer.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/OfferIdIterator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/OfferIterator.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Policy.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Property.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/PropertyTypeMismatch.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Proxy-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Proxy.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Proxy/IllegalRecipe.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Proxy/NotProxyOfferId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Proxy/ProxyInfo.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/ReadonlyDynamicProperty.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/IllegalTraderName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/InterfaceTypeMismatch.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/InvalidObjectRef.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/MandatoryProperty.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/NoMatchingOffers.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/OfferInfo.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/ProxyOfferId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/ReadonlyProperty.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/RegisterNotSupported.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/UnknownPropertyName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/Register/UnknownTraderName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/SupportAttributes-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/SupportAttributes.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/TraderComponents-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/TraderComponents.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/UnknownMaxLeft.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/UnknownOfferId.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTrading/UnknownServiceType.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingDynamic.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingDynamic/DPEvalFailure.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingDynamic/DynamicProp.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingDynamic/DynamicPropEval.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/AlreadyMasked.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/DuplicateServiceTypeName.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/HasSubTypes.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/IncarnationNumber.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/InterfaceTypeMismatch.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/NotMasked.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/PropStruct.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/ServiceTypeExists.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/SpecifiedServiceTypes.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/TypeStruct.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/CosTradingRepos/ServiceTypeRepository/ValueTypeRedefinition.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/Scopes/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/COS/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/diagrams/Classes1.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/diagrams/Classes2.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/diagrams/Classes3.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/diagrams/Files.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/diagrams/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/docbook/Paths.xml.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/docbook/pr01s01.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/docbook/pr01s02.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/docbook/preface.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/docbook/synopsis.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/FileDetails/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/FileDetails/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/FileDetails/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/FileDetails/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Path-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Path.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths/Bezier-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths/Bezier.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths/Nurbs-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths/Nurbs.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths/Polyline-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Paths/Polyline.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/Scopes/Vertex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-noframes/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/File/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/File/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/File/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/File/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/FileDetails/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/FileDetails/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/FileDetails/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/FileDetails/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Modules/Paths.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Modules/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Path-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Path.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths/Bezier-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths/Bezier.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths/Nurbs-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths/Nurbs.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths/Polyline-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Paths/Polyline.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/Vertex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Scopes/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Source/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Source/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Source/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/Source/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/XRef/xref0.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/src-c++.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/src-c.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/src-py.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html-rich/xref.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/File/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/File/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/File/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/File/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/FileDetails/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/FileDetails/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/FileDetails/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/FileDetails/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Modules/Paths.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Modules/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Path-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Path.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths/Bezier-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths/Bezier.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths/Nurbs-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths/Nurbs.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths/Polyline-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Paths/Polyline.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/Vertex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/Scopes/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/html/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/Source/Bezier.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/Source/Nurbs.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/Source/Path.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/Source/Paths.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/Source/Polyline.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/Source/Shapes.h.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/dir.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/src-c++.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/src-c.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/src-py.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/sxr-template.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/sxr.syn.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/Paths/sxr/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/File/FactoryImpl.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/File/StorableImpl.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/FileDetails/FactoryImpl.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/FileDetails/StorableImpl.hh.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/InheritanceGraph-0.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/Modules/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/Scopes/FactoryImpl-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/Scopes/FactoryImpl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/Scopes/StorableImpl-inheritance.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/Scopes/StorableImpl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/Scopes/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/implementation/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/File/Storage.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/FileDetails/Storage.idl.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/FileTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/InheritanceGraph.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/InheritanceTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/ModuleTree.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/Modules/Storage.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/Modules/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/NameIndex.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/Scopes/Storage.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/Scopes/Storage/Factory.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/Scopes/Storage/Storable.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/Scopes/global.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/style.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/synopsis.js
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/synopsis.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/tree_close.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/tree_leaf.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/hybrid/interface/tree_open.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/math/ch02s01.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/math/concepts.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/math/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/math/reference.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/examples/math/synopsis.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/index.html
/usr/share/doc/synopsis-doc/html/synopsis.css
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/DevGuide.pdf.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/Tutorial.pdf.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/examples/Paths/diagrams/Classes1.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/examples/Paths/diagrams/Classes2.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/examples/Paths/diagrams/Classes3.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/examples/Paths/diagrams/Files.png
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/examples/Paths/docbook/Paths.pdf.gz
/usr/share/doc/synopsis-doc/print/examples/math/math.pdf.gz